Virtuální prohlídky jsou vhodné zejména pro:

  • Provozovatele a pronajímatele veřejných komerčních prostor, například obchodní centra, obchody, divadla, sály
  • Realitní, stavební, developerské firmy a pojišťovny využívají virtuální prohlídky jako prodejní materiál a v mnoha případech jako dokumentačně-důkazní materiál
  • Organizátory velkých akcí
  • Zahradní architekty
  • Vědecké, architektonické a forenzní účely – je zaznamenáno celé okolí ve velkých detailech

Naše prohlídky a panoramata:

  • vytváříme přesně podle požadavků a potřeb klienta
  • naše panoramata umíme nasnímat ve špičkové kvalitě a to i ve velkých prostorách
  • panoramata umíme ozvučit a doplnit o multimediální a interaktivní obsah, mapy atd.

V mnoha případech však chceme, nebo potřebujeme více než obyčejnou prohlídku. Například hotely, sály, kulturní domy, podniky, prodejny si objednávají virtuální prohlídky ze sférických  panoramat, aby přilákali své zákazníky buď nádherným interiérem a exteriérem, nebo jen jako ukázku zboží a prostor. Naší výhodou oproti běžným dodavatelům sférických panoramat je právě detail, kvalita a možnosti, které se projeví při snímání větších scén a objektů (koncertní a kulturní sály, divadla. multifunkční haly atd.)

Základní škola Kladno
Základní škola Kladno
Kino Sokol Kladno
Sférické panorama kina Sokol v Kladně

Virtuální prohlídka může sloužit zároveň jako orientace ve nasnímaném prostoru. Do prohlídky  zahrneme mapu či půdorys, aby cílový zákazník věděl kde se při prohlížení nachází a může si dopředu projít prohlídkou prostor, aby si našel cestu k cíli až dorazí na místo.

Ukázka z Podprůhonu
Ukázka z pasportizace Podprůhonu

S technologií, kterou disponujeme jsme schopni za den nasnímat obrovské množství obrazového materiálu, které by klasickou metodou zabralo mnohonásobně více času a některé okamžiky a detaily by nebylo vůbec možné lidskou silou nasbírat. Více se dozvíte v připravované sekci „speciální panoramata“, kde využíváme v panoramatech dalších technologií, jako je časosběr a Focus Stacking pro dosažení maximální hloubky ostrosti.

Provedli jsme i pár sférických reportáží ve vysokém rozlišení, což je v tomto oboru věc nová a náročná na techniku a kvalitu obsluhy, ale přináší velice autentický a detailní report z velkých akcí. Stejným způsobem jsme i dokumentovali několik staveb a rozsáhlých akcí.

Panoramatická reportáž z Kladesnkých Dvorků 2014
Panoramatická reportáž z Kladenských Dvorků 2014

PLANÁRNÍ A TECHNICKÁ PANORAMATA

Neznámějšími panoramaty bývají zpravidla širokoúhlé obrazy a fotografie buď pořízené speciálními fotoaparáty, nebo skládané z více fotografií. Těm se říká nejčastěji planární pananoramata. Snadno se zobrazují, tisknou a dá se s nimi dobře pracovat. Touto metodou můžete vytisknout i panoramata v nadživotních velikostech a detailech. Nejčastěji zobrazovanými motivy na panoramatech bývá architektura a krajina.

Tato technika se však dá využít i v technické a dokumentační fotografii, kde podle potřeb můžeme vytvořit téměř jakkoliv detailní obraz. Vše záleží na zadání a přání zákazníka. Na panoramatu, které si můžete prohlédnout níže, je zobrazena městská část Kladna – Podprůhon před započetím rekonstrukce této městské části. Obrázek je velký v řádech Gigapixelů, a je tedy zhruba tisíckrát větší než snímek pořízený z běžného fotoaparátu. Obsahuje tedy obrovské množství detailů, o čemž se můžete přesvědčit při prohlížení panoramatu. Jasně čitelný je i billboard ve Švermově, který je vzdálený od foceného místa několik kilometrů. V tomto případě se jedná o technické gigapixel-panorama pro dokumentační účely, vhodné jak pro stavební firmy tak pojišťovny, velké projekty a akce.

Detailní planární gigapixel panorama
Detailní planární gigapixel panorama