[360 width=“665px“ height=“1000px“ src=“yofla360/socha“]

Renáta Kaiserová

Socha 2

„Renáta Kaiserová se věnuje snad celému spektru výtvarného umění, v němž je zastoupena grafika, malba, sochařství z kamene (opuky a pískovce), tvorba kožených šperků aj.

Umělkyně patří ke střední generaci absolventů Vysoké školy umělecko-průmyslové, na niž nastoupila po maturitě na střední odborné škole výtvarné. Studovala u profesorů Mikuly a Majora. Charakteristickou vlastností Renáty Kaiserové je píle a pracovitost, podpořená talentem, velký pracovní záběr, nasazení, silná vůle. Náplň jejího pracovního dne by stačila pro dva průměrně pilné umělce. Tvorba grafických listů vyžaduje mnoho času a také fyzické síly.

Je obdivuhodné co vše zvládne. Před několika lety se věnovala pouze grafice, pak začala s koženými artefakty a sochařstvím. Jakoby jí jeden obor nestačil, jakoby chtěla poznat vše.Navíc založila školičku Vějířek pro přípravu talentů na střední a vysoké výtvarné školy.“

PhDr. Ing. Ivo Prokop, Csc.
Exprezident Svazu sběratelu a přátel Ex-libris

Více informací na webových stránkách Renáty Kaiserové: http://www.renatakaiserova.cz